Name Place Phone
St. Mary's Convent (SD) Afzalgarh 8171397883
Karuna Social Service Society Balasaur 01382-227029
Khrist Jyanti Convent (FCC) Bariya 9917037214
St. Mary's Church Barkot 9456388793
All Saint's Church Bhagirathipuram 01376-236655
Sadharmyam (CMI) Bhaktiyana 9412079619
St.Mary's Church Bhikkawala 01343-245108
Tera Prem Church Bijnor 7500464278,01342-255177
Dilasa Bhavan Convent (CMC) Buvakhal 9758815767,01346-226333
Carmel Ashram (CMI) Chamba 01376-255155,9917878515
St.Stephen's Church Chandpur 01345223397
Mary Mata Ashram Chinyalisaur 0137-237525,9456196612
Prem Dham Church Damdeval 9411351019
Asha Deep Dodrajpur
Vinaya Bhavan Convent (CMC) Gangol gaon 01372-253213,8449315301
Kusumalyam Church Ghansali 01379-258663, 8755482840
Maria Ashram Ghat 7464847513
Scared Heart Church Gholtir 01364-239401
Amal Ashram Gopeshwar 01372-252364
Assisi Bhavan Halduar 9917368536
St. Joseph's Minor Seminary Haldukhata 01382-211258
Jeevan Dhara Ashram (CMI) Jaiharikhal 9012352214
Jyoti Niwas Church Joshimath 01389-222167
Asha Sadan Convent (FCC) Kalheri 01341-230496,8057742677
Sanjo Bhavan Kilkileshwar 01370-267439
St.Peter's Church Kiratpur 0141-240288
Bishop's House Kotdwar 01382-222231
Infant Jesus Church Kotkadar 01343-268013
Holy Family Church Laldhang 01334-211411
St.John's Church Lansdowne 01386-262404
St.Paul's Church Mandawar 9410262520
Chavara Sadan (CMI) Nagina 01343-294551,9412118426
St.Mary's Church Najibabad 01341-231907
Holy Family Formation House (CHF) Nangal Pithora 9837775254
Maria Bhavan (CMI) Nathewali 9012237376,7830840735
Shanti Bhavan Nawada 01341-253122,9411952141
All Saint's Church New Tehri 01376-232181
Ujala Pastoral Centre Nimbuchaur 01382-241676,9917224611
Infant Jesus Church Pabau 9758757057
Jesupal Bhavan Padampur 01382-226893,9837099124
St.Thomas' Church Pauri 01368-222859
St. Joseph's Church Purola 01373-223657, 9410563909
Prithvipal Sadan Rishikesh 0135-2435553
Sant Paul Sadan Satpuli 01386-273527,8650178737
Little Flower Church Srinagar 01346-250541, 8126760426
Josco Bhavan Timarpur 01342-265037,9012646556
Abhishiktalaya Church Uttarakashi 01374-226609
St. Alphonsa's Church Veerbhanwala 9479655578